Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

Bezpieczeństwo zakupów w sklepie internetowym Allekostium 

Dane osobowe osób dokonujących zakupów w naszym sklepie chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Zgodnie z zapisami przytoczonych wyżej Ustaw nie przekazujemy, nie odsprzedajemy ani też nie użyczamy w żaden sposób danych osobowych użytkowników naszego sklepu innym osobom czy instytucjom.
Zakup w naszym sklepie internetowym "ALLEKOSTIUM" wymaga rejestracji, w której użytkownik chcący dokonać zakupów podaje dane osobowe niezbędne do zrealizowania transakcji. Wszelkie dane osbowe osób wypełniających formularz rejestracyjny w tym : imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres E-mail są danymi poufnymi i wykorzystujemy je jedynie do realizacji złożonego w naszym sklepie zamówienia.
Dostarczanie informacji w postaci popularnych wiadomości e-mail związanych z naszym sklepem, w tym informacje o nowościach, wyprzedażach czy też innych informacjach związanych z działalnością naszego sklepu zależy tylko i wyłącznie od użytkownika. Decyduje o tym wpisanie się lub też wypisanie się z naszego "newslettera". Ważnym jest, że nawet po wpisaniu się do naszego "newslettera" możesz zawsze skorzystać z opcji wypisania się z niego jeżeli nie życzysz sobie informacji E-mail od nas.
Dla ogólnego bezpieczeństwa zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach : nigdy nie udostępniaj loginu i hasła do swojego konta innym osobom, pamiętaj również o każdorazowym wylogowaniu się ze strony naszego sklepu po zakończeniu wizyty w naszym sklepie, pamiętaj również o tym aby nie zapisywać haseł jeżeli korzystasz z obcego komputera.
Nigdy nie zwracamy się do naszych Klientów z prośbą udostępniania nam loginów czy haseł. Pamiętaj, że jest to ważne, albowiem popularnym staje się wyłudzanie tego typu informacji przez nieuczciwych użytkowników sieci.
Każdy zarejestrowany użytkownik naszego sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania a także do ich usunięcia. 

Polityka cookies

Sklep www.allekostium.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Cele i podstawy przetwarzania:

Podane dane osobowe oraz Twoja historia transakcji dokonywanych w sklepie allekostium.pl są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy, jaką zawierasz dokonując zakupów na naszej stronie oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest: 

-    art.6 ust 1, lit. a  zgoda (newsletter),

-    art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy, na podstawie zainteresowania naszą ofertą),

-    art.6, ust 1, lit. f prawnie uzasadniony interes administratora (uzasadniony interes allekostium.pl).

Podanie danych na formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe, jeśli chcesz aby Twoje zamówienie zostało zrealizowane (obowiązek umowny). 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że  mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia  bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach  informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i  atakami. 

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Imię i nazwisko, dane identyfikacyjne (adres), adres e-mail, telefon, hasło, data urodzenia oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zawrzeć umowy zakupu. 

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art.6, ust 1, lit. f (RODO) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. 

Odbiorca danych:

Twoje dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane podwykonawcom dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim realizującym wysyłkę. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Twoje Prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto klienta.

możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby allekostium.pl je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby firma allekostium.pl przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w  strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu  maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu  przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy  zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;

w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez allekostium.pl odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:

Podanie przez Ciebie danych jest:

         wymogiem ustawowym

         warunkiem zawarcia umowy

         warunkiem pozyskania towaru

         dobrowolne

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: e-mail:  allekostium@allekostium.pl