REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu internetowego www.allekostium.pl prowadzonego przez Annę Jendrzejczak zwaną dalej Sprzedawcą. 

DEFINICJE używane : 
1. Sprzedawca oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem P/048236/08 na nazwisko Anna Jendrzejczak. 
Właściciel: Anna Jendrzejczak
Adres: Jasełkowa 8, 71-804 Szczecin, Polska
NIP: 851-115-35-59
REGON: 814804289
2. Sklep Internetowy oznacza oznacza stronę www.allekostium.pl w ramach której Sprzedawca realizuje sprzedaż oferowanych przez siebie towarów.
3. Kupujący oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny z którymi zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.
4. Towar oznacza kostiumy/przebrania i akcesoria kostiumowe przedstawione przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i oferowane do sprzedaży.
5. Dostawca oznacza firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą i realizującą Dostawę na rzecz Klienta.
6. Producent oznacza przedsiębiorstwo produkujące towary celem ich sprzedaży, posiadający prawa do uzywania zastrzeżonych znaków towarowych w stosunku do produkowanych przez siebie towarów.
7. Dostawa oznacza fizyczne dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę Towaru zakupionego w sklepie internetowym.
8. Dni robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do soboty wyłączając wszystkie dni ustawowo wolne.
9. Rejestracja oznacza wpisanie danych osobowych Klienta w formularzu rejestracyjnym celem utworzenia indywidualnego konta niezbędnego do realizowania zamówień w ramach Umowy Sprzedaży.
10. Umowa Sprzedaży oznacza czynność prawną zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
11. Regulamin oznacza niniejszy regulamin 

I. REJESTRACJA 

1. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności sklepu, a także w celu zrealizowania zakupu Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie Internetowym. 
2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym Kupujący podaje podstawowe dane niezbędne do zrealizowania zamówienia (Imię i Nazwisko, adres kontaktowy, adres do wysyłki, telefoniczny numer kontaktowy oraz kontaktowy adres e-mailowy). 
3. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego w Sklepie Internetowym zostaje utworzone indywidualne konto osobiste do którego dostęp posiada jedynie Kupujący. Dostęp ten jest chroniony Loginem i Hasłem utworzonym przez Kupującego w procesie rejestracji. 
4. Kupujący posiadający konto w Sklepie Internetowym ma pełny indywidualny wgląd w złożone przez siebie w sklepie internetowym zamówienia. 
5. Kupujący dla ochrony swojego konta w sklepie internetowym powinien dbać o ochronę stworzonego przez siebie Loginu i Hasła poprzez nieudostępnianie go osobom trzecim. 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym polega na włożeniu do koszyka wybranego przez siebie towaru. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący wybiera ilość i sposób zapłaty. 
3. Transakcja zakupu (Umowa zakupu) zostaje przez Kupującego zatwierdzona przyciskiem z informacją, że jest to transakcja z obowiązkiem zapłaty. 
4. Sposoby zapłaty określa rozdział III „Płatność”
5. Po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym na adres e-mailowy zarejestrowany przez Kupującego w procesie Rejestracji zostanie automatycznie wysłana wiadomość potwierdzająca złożone zamówienie, w tym wybraną formę płatności, wybrany sposób dostawy oraz dane niezbędne do dokonania płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy jeżeli taka forma płatności została wybrana w trakcie realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym. 
6. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia są wysyłane na adres e-mailowy podany przez Kupującego podczas procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym. 
Kupujący jest informowany o wysyłce towaru w dniu odbioru przesyłki przez Dostawcę, o przewidywanym terminie dostarczenia przesyłki. 
Kupującemu zostaje również przesłana informacja z numerem listu przewozowego dla dostarczanej przesyłki wraz z adresem strony Dostawcy, na której może monitorować proces dostarczenia przesyłki. 

III. PŁATNOŚĆ 

1. Ponieważ Sklep prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową zapłata za zakupiony w sklepie towar musi być w formie przelewu na konto. 
NIE MA MOŻLIWOSCI ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR GOTÓWKĄ. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru odpowiedniej dla niego formy płatności za zakupiony towar. 
3. Płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
4. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca oczekuje na płatność 7 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty w ciągu 7 dni roboczych zamówienie złożone w Sklepie Internetowym przez Kupującego zostaje automatycznie anulowane, a Kupujący zostaje powiadomiony o tym fakcie w mailu wysyłanym na adres e-mailowy zarejestrowany w procesie Rejestracji w Sklepie Internetowym. 
5. Płatność może być dokonana w formie „za pobraniem” poprzez dokonanie płatności przy odbiorze przesyłki. Płatność w takiej sytuacji przyjmuje Kurier dostarczający przesyłkę do rąk Kupującego. 

IV. WYSYŁKA i OPŁATY ZA DOSTAWĘ

1. Towar zakupiony w sklepie jest wysyłany wyłącznie pocztą kurierską. 
2. Przesyłki realizuje firma kurierska w 24 godzinnym systemie doręczenia, pod warunkiem, że przesyłka zostanie odebrana przez kuriera do godziny 14:00 
3. Wszystkie transakcje zakończone do godziny 12:00 (opłacone przelewem lub z wybraną opcją płatności przy odbiorze przesyłki) są realizowane w tym samym dniu roboczym. 
4. Transakcje dokonane po godzinie 12:00 są realizowane w następnym dniu roboczym. 
5. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele. 
6. Koszt wysyłki po przedpłacie na konto sprzedawcy wynosi 14 PLN. 
7. Koszt wysyłki w opcji „za pobraniem” wynosi 18 PLN. 
8. Koszt wysyłki jest zawsze jeden bez względu na ilość zakupionych rzeczy. 
9. Wysyłka może przedłużyć się maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu dokonania zakupu w sklepie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy. 

V. ZWROTY I REKLAMACJE 

1. Producent nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. 
Sprzedawany Towar traktowany jest jako rzecz jednorazowego użytku (kostium/przebranie). 
2. Producent nie udziela gwarancji na sprzedawane gadżety kostiumowe, które jako dodatki do kostiumów/przebrań są traktowane jako rzeczy jednorazowego użytku. 
3. Technologia wykonania zarówno kostiumów jak i dodatków do kostiumów (gadżetów) jest mniej trwała aniżeli ta zastosowana dla wykonania typowych części garderoby czy zabawek, i nie zapewnia trwałości ich użytkowania jaka przewidziana jest dla garderoby codziennego użytku czy zabawek. 
4. Kostiumy mogą być wykonane z materiałów gorszych jakościowo oraz z użyciem słabszych szwów szczególnie w porównaniu do odzieży przeznaczonej do codziennego użytku. 
5. JAKOŚĆ TOWARU NALEŻY SPRAWDZIĆ I OCENIĆ PO OTRZYMANIU TOWARU. NIE BĘDĄ UZNAWANE REKLAMACJE USZKODZONEGO TOWARU LUB REKLAMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI TOWARU PO FAKCIE JEGO UŻYTKOWANIA. 
NIE BĘDĄ UZNAWANE REKLAMACJE TOWARU (ROZDARCIA, PĘKNIĘCIA, PUSZCZENIE OCZEK I SZWÓW, CZY INNE USZKODZENIA ) PO FAKCIE UŻYTKOWANIA KOSTIUMU. 
6. W przypadku kiedy jakość towaru nie spełnia oczekiwań Kupującego należy skorzystać z prawa do zwrotu towaru, jakie przysługuje Kupującemu w świetle przepisów ustawy. 
Kupujący ma prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia towaru do Kupującego. 
Do zachowania terminu wystarczy przesłać drogą mailową stosowne oświadczenie woli. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania zwracanej rzeczy do Sprzedawcy ponosi Kupujący. 
8. Kupujący może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie. 
9. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Zakupu drogą mailową Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia mailem zwrotnym. 
10. Wzór „Oświadczenia można pobrać ............................................. 
11. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 
12. Zwracany w ramach odstąpienia od zakupu towar nie może nosić śladów użytkowania i być zwrócony w komplecie, w oryginalnym opakowaniu. 
13. W przypadku otrzymania towaru z widoczną wadą uniemożliwiającą użytkowanie zakupionego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem Kupujący może skorzystać z reklamacji z tytułu rekojmi.
W tej sytuacji niezbędny jest kontakt telefoniczny lub mailowy informujący Sprzedawcę o zaistniałej wadzie produktu. 
Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wadliwego produktu przez Sprzedającego.
14. Kupujący może wadliwy towar wymienić na wolny od wad na koszt Sprzedającego, może wnioskować o obniżenie jego ceny lub może odstąpić od Umowy Zakupu. 
Sprzedawca nie musi wyrazić zgody na obniżenie ceny wadliwego towaru. 
15. W przypadku braku na magazynie towaru do wymiany lub w przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy Zakupu wadliwego towaru zostanie Kupującemu zwrócona równowartość ceny produktu wraz z kosztami przesyłek w tym zwrotnej na rachunek bankowy Kupującego. 
16. Wadliwy czy też zwracany w ramach odstąpienia od umowy towar należy odesłać na adres : 
Anna Jendrzejczak
ul. Jasełkowa 8
71-804 Szczecin

VI. OGÓLNE 

1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kupującego oraz z akceptacją przez niego zasad sprzedaży w nim zawartych. 
2. Sklep Internetowy prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową dlatego zapłata za zakupiony w Sklepie Internetowym Towar musi być w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
NIE MA MOŻLIWOSCI ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR GOTÓWKĄ. 
3. Towar można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą okoliczności i miejsca odbioru, zawsze po dokonaniu wcześniej przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
W przypadku skorzystania z możliwości odbioru osobistego Kupujący nie dolicza kosztów Dostawy. 
Do odbioru towaru wystarczy potwierdzenie dokonania wpłaty. 
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawieraja podatek VAT w wysokości 23%. 
5. Sprzedający wystawia faktury VAT (imienne lub na osobę prawną) na wszystkie transakcje dokonane w sklepie łącznie z kosztami dostawy. 
6. Kostiumy/przebrania ze względu na ich docelowe przeznaczenie są szyte w przedziałach wagowych, wzrostowych lub wiekowych. 
Kupujący powinien mieć świadomość, że wiąże się to z prawdopodobieństwem dokonania przeróbek krawieckich celem idealnego dopasowania kostiumu/przebrania do konkretnej osoby. 
Wszystkie wymiary podane w poszczególnych opisach do sprzedawanych kostiumów/przebrań są wymiarami poglądowymi dokonanymi przez Sprzedawcę na konkretnych kostiumach/przebraniach, bądź wymiarami podanymi przez Producenta kostiumu/przebrania. 
7. Zdjęcia główne na stronie z oferowanym Towarem są zdjęciem z oryginalnego opakowania, w które zapakowany jest Towar. 
Zdjęcia zamieszczane w galerii są zdjęciami Towaru wyjętego z oryginalnego opakowania i wykonanymi przez Sprzedawcę. 
Zapewnia to Kupującemu zapoznanie się ze stanem faktycznym sprzedawanego Towaru, albowiem zdarzają się róznice pomiędzy kostiumem prezentowanym przez Producenta na oryginalnym opakowaniu, a kostiumem przekazanym przez Producenta do sprzedaży. 
8. Kupujący w sprawach wymagających kontaktu ze Sprzedawcą może to uczynić poprzez kontakt telefoniczny oraz kontakt poprzez skrzynkę emailową. 
W przypadku kiedy Sprzedawca nie może odpowiedzieć na telefon osoby zainteresowanej, zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi e-mailowej, o ile taka zostanie do niego skierowana w najszybszym możliwym czasie, 
Kontakt możliwy jest w dni robocze w godzinach od 10:00 do godziny 17:00. 
9. Szczegóły kontaktu znajdują się w zakładce „Kontakt z nami”, która znajduje się na stronie głównej Sklepu Internetowego. 
10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. 
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.